Tinkercad

Med Tinkercad kan du skapa en 3D-modell som du sedan kan skriva ut med en 3D-skrivare.

1. ÖVA

2. DESIGNA