Om

Valsätraslöjd är Valsätraskolans slöjdsida. Sidan är skapad för att göra elevers slöjdarbete synligt. Sidan är också tänkt att fungera som en lärplattform där eleverna kan hitta instruktionsfilmer och annat material relaterat till den aktuella undervisningen. Vi slöjdlärare hoppas kunna bygga upp sidan tillsammans med eleverna. Tanken är att sidan ska fungera som en resurs och ett öppet fönster till slöjdverksamheten på skolan. Genom en gemensam webbplats kan vi öka samarbetet mellan slöjdarterna.